Инклузивни наставник

Инклузивно образовање подразумева укључивање свих ученика у образовни процес и уклањање физичких и комуникацијских препрека које ометају тај процес. Постоје разни сајтови који нам пружају потребне информације, пратећу документацију, дају законске смернице о пружању додатне подршке ученицима, организују се прикладне тематске обуке…
Идеја за покретање овог блога је настала као потреба да наставници који раде у инклузивним одељењима имају свој простор где ће објављивати примере добре праксе, размењивати искуства и пружати једни другима подршку у превазилажењу професионалних фрустрација и недоумица.

Рад у инклузивном одељењу је професионални изазов пред којим поклекну и врсни методичари и највећи ентузијасти у настави. Низом стручних обука наставници се професионално оснажују за имплементацију инклузивног образовања. На обукама се највише научи у паузама, када учесници неформално размењују искуства иѕ учионице, мале педагошке трикове , добру идеју за час, али и отворено проговоре о својим страховима и осећању професионалне немоћи. Неки се отворено надају да ће идеја о инклузивном образовању бити напуштена, а заборављају да је ученика који теже усвајају градиво ,или оних малих паметњаковића које интересује све осим онога што прописује Наставни план и програм ,било и биће у школама увек, те стога нема ниједног наставника у школи који није инклузивни наставник.

Инклузивни наставник је креативан и сналажљив, отвореног ума, без предрасуда, наставник који не размишља праволинијски, истаживачког је духа.

Инклузивни наставник није супер херој . Он је понекад уморан,фрустриран, пореди себе са Сизифом .

Инклузивном наставнику је потребна додатна подршка у наставном раду. Разменом искустава из своје наставне праксе направимо мрежу подршке наставницима у инклузивном образовању.

Advertisements

Hello world!

Welcome to WordPress.com. After you read this, you should delete and write your own post, with a new title above. Or hit Add New on the left (of the admin dashboard) to start a fresh post.

Here are some suggestions for your first post.

  1. You can find new ideas for what to blog about by reading the Daily Post.
  2. Add PressThis to your browser. It creates a new blog post for you about any interesting  page you read on the web.
  3. Make some changes to this page, and then hit preview on the right. You can always preview any post or edit it before you share it to the world.